Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja nt. wznowienia funkcjonowania przedszkola

Utworzono dnia 30.04.2020

W poniedziałek, 4 maja odbędzie się narada organu prowadzącego Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie z jego dyrektorem w sprawie ustalenia kalendarza powrotu do zajęć.

Wg. wstępnego planu, do dnia 17 maja 2020 r. placówka nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w formie stacjonarnej, czyli na terenie przedszkola. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, od 18 maja przedszkole zostanie otwarte dla tych dzieci, których rodzice zdecydują o wznowieniu przez nie procesu wychowawczo-edukacyjnego. Z dniem 24 maja, kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych i odtąd planowany jest powrót przedszkola do pełnego funkcjonowania.

O wyniku narady poinformujemy niezwłocznie po jej zakończeniu.

Przypomnienia dla rodziców w kwestii przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu:

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Certyfikaty